สะพานข้ามลำตะโคง

 

สถานที่ตั้ง : สะพานข้ามลำตะโคง บ.จะหลวย - บ.ขี้เหล็ก ต.ร่อนทอง/หัวฝาย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ข้อมูลเบื้องต้น : Download